Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Név: HRUBOS Ildikó dr
Csc, tudományos tanácsadó
 
Születési hely, idő: Budapest, 1943. 05 05.
Cím: lakás: Budapest, Etele út 50/A. 1115
Tel: 205 7722
 
Munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika tanszék
Budapest, Fővám tér 8. 1093
Tel: 482-5174, 482-5014
Fax: 482-5226
E-mail: ildiko.hrubos@uni-corvinus.hu
 
Részfoglalkozású munkahely: Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet
Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 1146
Tel: 221-0365, 221-4034, 220-8056
 
Felsőfokú tanulmányok, fokozatok
1965 Okleveles közgazda. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

1974 Doktori diploma. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

1986 A szociológia tudomány kandidátusa. Magyar Tudományos Akadémia

1996 Doctor Habilitatus, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

1998-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1999 Mestertanár Kitüntetés
 
Nyelvtudás: angol, orosz
 
Jelenlegi beosztás:
Budapesti Corvinus Egyetem: egyetemi tanár (1997-től)

oktatási rektorhelyettes (2004-től)

Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet: részfoglalkozású tudományos tanácsadó (1997-től)
 
Előző beosztások:
1965-67 Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, közgazdász

1967-68 Budapesti Városépítési és Tervező Vállalat, Budapest, közgazdász

1969- Marx Károly (Budapesti) Közgazdaságtudományi Egyetem, Szociológia tanszék, tanársegéd, adjunktus, docens

1985-90 dékánhelyettes

1990-92 a Társadalomtudományi Kar dékánja

1989-95 a Tanárképző Bizottság vezetője

1994-95 a Budapesti Egyetemi Szövetség ügyvezető igazgatója
 
II. OKTATÓ - KUTATÓ MUNKA:
 
A Budapesti Corvinus Egyetemen jelenleg oktatott tantárgyak

- A szociológia alapjai (előadás, szeminárium)

- Általános és gazdaságszociológia (előadás)

- Felsőoktatási rendszerek (szakalternatív tárgy)

- Társadalomszerkezet (szaktárgy)

- A társadalomkutatás módszertana (előadás)

- A felsőoktatási rendszerek szociológiája (Szociológia PhD program)

- Adatfelvételi módszerek, kvalitatív kutatási technikák (Gazdálkodástudományi PhD program, Politikatudományi PhD program)

- A társadalomtudományok kutatásmódszertana (Nemzetközi kapcsolatok PhD program)
 
A Debreceni Egyetemen jelenleg oktatott tantárgy:
- Kutatásmódszerten (Neveléstudományi PhD program)
 
Jelenlegi kutatási témák:
- Felsőoktatási rendszerek és társadalmi hatásaik

- A gazdálkodó egyetem

- Nők a felsőoktatásban és kutatásban

- Az európai felsőoktatási reform
 
III. Szakmai szervezeti tagság, funkció:
A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának alapító tagja

Az Educatio c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagja

A Társadalom és Gazdaság c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Az Országos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának tagja

Az Európai Szociológiai Társaság tagja, az Oktatásszociológiai kutatócsoport vezetőségi tagja

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Bizottságának tagja

A Magyar Ekvivalencia Bizottság Társadalomtudományi Szakbizottságának tagja

A Magyar Szociológiai Társaság elnöke illetve alelnöke (2002-2004)

Az Európai Bizottság Women in Science munkacsoportjának tagja (1999-2004)
 
IV. Fontosabb tanulmányutak:

1987 Madrid - Alcala de Henares Egyetem

1992 Bambergi Egyetem

1992 Groningeni Egyetem

1992 Londoni Egyetem

1993 Osloi Egyetem

1994 Hollandiai Egyetemek Szövetsége (Utrecht)

1995 Kaliforniai Egyetem, Stanford Egyetem

1996 Torontoi Egyetem

1998 Hosei Egyetem (Tokio)

2000 Center for Higher Education Policy Studies (Twente)

2001 Temesvári Nyugati Egyetem
 
 
Budapest, 2005. január
Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.