Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Ifjúsági korszakváltás sorozat

Az ifjúsági korszakváltás sorozat 2000-ben kezdődött.

Célja, hogy olyan sorozattá váljon, amely helyt ad a legújabb hazai ifjúságszociológiai, szociográfiai munkáknak.

További célkitűzése, hogy

  • közzé tegye az ifjúságkutatás legaktuálisabb, illetve elméletileg, módszertanilag legfontosabb munkáit,
  • közzé tegye az ifjúságkutatások hazai legfontosabb eredményeit bemutató tanulmányköteteket, elméleti és módszertani szempontból fontos tanulmányokat,
  • közzé tegye egyetemi hallgatók interjúit, műhelytanulmányait és más ifjúsággal különösen az egyetemi hallgatókkal, fiatal diplomásokkal foglalkozó esettanulmányokat, szociográfiákat. Ebben a témakörben a sorozat szerkesztősége, minden tanév második felében a Belvedere Alapítvánnyal közösen pályázatot hirdet.
  • angol és német nyelven bemutassa az ifjúságkutatás legfontosabb empirikus vizsgálatait.

A sorozat a Felsőoktatási Kutatóintézet, az MTA Szociológiai Kutatóintézet és a Belvedere Kiadó közös kiadványa. A három fél a sorozat kiadásának feltételeit együttműködési megállapodásban rögzítette.

A sorozatot Szerkesztő Bizottság szerkeszti, melynek képviselői Szerkesztőbizottság tagjai: Gábor Kálmán (a bizottság elnöke), Jancsák Csaba, Matiscsák Attila, Szemerszky Marianna, Tibori Tímea, Utasi Ágnes.

A sorozat széles közönséget - ifjúsági szakértőket, egyetemek hallgatóit és oktatóit szolgálja ki .

Ifjúsági korszakváltás sorozat innen elérhető

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.